Privacy

Algemeen
De gegevens die u aan Hendrik Beerda Brand Consultancy vertrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen gebruikt in verband met onze dienstverlening.

Website
Op de website van Hendrik Beerda Brand Consultancy worden geen persoonsgegevens opgevraagd en zijn geen cookies geplaatst. Alleen aan klanten die willen inloggen op hun online onderzoeksdashboard van het Continu Bezoekersonderzoek wordt gevraagd om hun inloggegevens in te voeren, waarna zij toegang krijgen tot de beveiligde onderzoeksomgeving.

Benadering per e-mail
De verantwoordelijken van de merken die met het onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy worden gemeten, worden maximaal twee keer per jaar per e-mail geïnformeerd over dit onderzoek en over de meest recente onderzoekresultaten van hun merk. Bij deze benadering wordt in de meeste gevallen gebruikgemaakt van het nieuwsbriefprogramma Laposta. Om de informatievoorziening over de merkontwikkeling te optimaliseren, wordt in het programma van Laposta gemonitord welke e-mails en links binnen deze e-mails worden geopend door welke personen. Een klein deel van de e-mails naar de merkverantwoordelijken wordt via het Outlook-account van Hendrik Beerda Brand Consultancy verzonden.

Continu Bezoekersonderzoek
Met het Continu Bezoekersonderzoek worden sinds 2009 bezoekers van Nederlandse vrijetijdsorganisaties ondervraagd over de bezoekersbeleving en het bezoekersprofiel. De vrijetijdsorganisaties die van dit onderzoek gebruikmaken nodigen (een deel van) hun bezoekers per e-mail of brief uit. De persoonsgegevens die met het Continu Bezoekersonderzoek worden verzameld, worden maximaal 6 maanden bewaard. De in het onderzoek door de bezoekers verstrekte adresgegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het geografische en psychografische profiel van de bezoekersgroep. Middels de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst zijn de klanten van het Continu Bezoekersonderzoek verplicht om de persoonsgegevens die met het onderzoek worden verzameld conform de actuele privacywetgeving te behandelen.