Goede Doelen Donateursonderzoek

Met de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau Research to Create is het Goede Doelen Donateursonderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek meet op dezelfde factoren als het Goede Doelen Merkenonderzoek de kracht, reputatie en groeikansen van goededoelenorganisaties. Door gebruik te maken van beide onderzoeksvormen wordt duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen in reputatie zijn onder donateurs en potentiële donateurs én waar groeimogelijkheden liggen voor (herhaal)donaties.

Achtergrond van het onderzoek
Veel goed doelen hebben te maken met een aantal negatieve ontwikkelingen. De aanwas van nieuwe donateurs staat vaak onder druk en het profiel van de donateurs vergrijst. Gezien deze ontwikkelingen is er behoefte aan onderzoek naar de merkkracht en het imago onder huidige donateurs én aan inzichten hoe het doneren meer toekomstpotentieel kan krijgen. Met het Goede Doelen Merkenonderzoek worden de merkkracht, de merkpersoonlijkheid en merkprestatie van goede doelen gemeten onder de Nederlandse bevolking. Het Goede Doelen Donateursonderzoek is de aanvulling op dit onderzoek onder de eigen donateurs. Doordat de twee onderzoeken dezelfde basisfactoren meten, kan per organisatie inzicht worden verkregen in de potentie onder de bestaande en nieuwe donateursgroepen.

Aanvullende onderzoeksfactoren onder donateurs
Omdat donateurs doorgaans veel beter op de hoogte zijn van een goededoelenorganisatie kan onder deze doelgroep ook veel diepgravender onderzoek worden gedaan. In het Goede Doelen Donateursonderzoek komende de volgende aspecten aan de orde:

Doneeergedrag en doneermotieven

 • Huidig doneergedrag, doneerfrequentie en share of wallet t.o.v. andere goede doelen
 • Voornaamste motieven voor doneren
 • Belangrijkste triggers & barriers voor doneren
 • Doneerintentie voor de toekomst

Merkkracht

 • Merkkracht, in vergelijking met andere goede doelen 
 • Merkpersoonlijkheid en merkprestatie 
 • Beoordeling van de activiteiten van het goede doel met een rapportcijfer
 • Geneigdheid om de organisatie aan te raden aan anderen (NPS)
 • Motieven voor wel/niet aanraden

Doneervoorkeuren

 • Hoe beoordeelt men de huidige vorm(en) van doneren? Wat heeft de voorkeur?
 • Optioneel voorleggen van nieuwe ideeën voor doneren: aan welke vorm van doneren zou men de meeste voorkeur geven en waarom?

Marketing en communicatie

 • Oordeel huidige en gewenste inzet informatiebronnen en communicatie
 • Propositiebekendheid en waardering: hoe bekend is de voornaamste boodschap van het goede doel en hoe wordt deze gewaardeerd?
 • Optioneel voorleggen van een communicatie-uiting: wat is de bekendheid, passendheid, relevantie en brand uplift van deze uiting?

Profielkenmerken van de donateurs

 • Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden

 Als je een vraag hebt over het Goede Doelen Donateursonderzoek, stuur dan een e-mail of bel met 06 51 05 49 09